stiefgezin

Stiefouder, en dan?

In sprookjes is die stiefouder altijd een verschrikking. En nu ben je er zelf een.
Een van de moeilijkste rollen die je als ouder toebedeeld kunt krijgen is de rol van stiefouder. Je komt binnen in een gebroken gezin en daar sta je dan met je goede gedrag. Succes!

Je hebt er niet alleen een partner maar ook een ‘gezin’ bij gekregen. Een gezin wat er al was voor dat jij er was. Wat zijn eigen regels heeft, zijn eigen patronen, z’n eigen rituelen en geschiedenis. Het heeft jou eigenlijk niet nodig, je komt er als bonus bij. En jij wilt heel graag toch op een bepaalde manier bij dat gezin gaan horen want je houdt van je partner. Maar hoe?

Er zijn een hoop valkuilen voor stiefouders, maar als je daar rekening mee houdt en daar mee om kunt gaan kan dit leiden tot een van de mooiste periodes in je leven.

Waar moet je op letten?
* Denken dat je de andere ouder kunt vervangen; Dit is een beetje een open deur, maar toch. Je bent stiefouder en kunt never-ever de bloedband vervangen die het kind met zijn biologische ouder heeft. Hoe achterlijk die andere ouder zich soms gedragen heeft of gedraagt, kinderen zijn vaak loyaal tot op het bot. Laat je ook niet vervelend uit over de andere ouder: dit doet het kind alleen maar pijn en maakt dat een kind zich niet aan je zal gaan hechten.
Je hoeft de andere ouder niet te vervangen. Je bent goed zoals je bent, en het heeft veel meer waarde voor het kind (en voor jezelf) als je de rol van stiefouder op een fijne manier vervult dan dat je uit alle macht probeert iets te zijn wat je toch nooit zult worden.
* De kinderen de schuld geven; Het is NOOIT de schuld van de kinderen. NOOIT. Dat betekent niet dat je alles moet pikken, maar wel dat je samen met je partner moet blijven zoeken naar oplossingen voor de moeilijkheden die de kinderen tegenkomen. Dat is de verantwoordelijkheid van de ouder van de kinderen, maar op het moment dat jij een gezin binnenstapt en de rol van stiefouder op je neemt is dat ook jouw verantwoordelijkheid.
* Dezelfde rol als de ouder aan willen nemen; Dit is, zeker als je zelf kinderen hebt een erg lastig gegeven. Je wilt ze allemaal hetzelfde behandelen, toch? Dat is heel mooi, maar je bent en blijft de stiefouder. Wat inhoudt dat de andere ouder toch echt bepaalt en de zeggenschap heeft over de kinderen. Net zoals jij over jouw kinderen.
* Jezelf wegcijferen; Niet alles hoeft ten koste van jezelf te gaan. Het is begrijpelijk dat er negatieve emoties zijn als er ineens een nieuw iemand in je leven stapt zonder dat je daar als kind invloed op hebt. Daar kun je veel begrip voor hebben, of voor de spagaat waar de andere ouder soms in zit. Hou jezelf daarbij wel in de gaten: het hoeft niet allemaal ten koste van jou te gaan! Ook jij mag je grenzen aangeven en ook jij mag een stem hebben.
* Negatieve gevoelens wegstoppen; Ook jij zult negatieve gevoelens ervaren: boosheid omdat het zo stroef loopt of omdat de andere ouder zo dwars zit, verdriet omdat de kinderen je (nog) niet accepteren terwijl je zo je best doet. Dat is oké, laat het er maar zijn. Je mag boos zijn, verdrietig, gefrustreerd, het is ook niet gemakkelijk om (stief) ouder te zijn!
* Het te goed en te snel willen doen; Je hoeft niet als geweldenaar, als redder of als Sinterklaas het gezin binnen te stappen om iedereen ervan te overtuigen hoe leuk je bent. Dat vinden ze, of dat vinden ze niet. En vaak vinden ze dat in eerste instantie niet, puur omdat je voor hen als ‘indringer’ ineens aan hun veilige plekje komt. Het heeft tijd nodig om in een gezin te ‘groeien’, om aan elkaar te wennen. Zowel jij, je partner, de kinderen en ook de andere ouder van de kinderen, moet rustig aan wennen aan nieuwe situatie. Het is nogal wat: een nieuw iemand in jouw bekende gezin. En dat niet alleen, vaak hebben alle gezinsleden al een hoop (ellende) meegemaakt wat ook nog eens mee gonst op de achtergrond. Rust, begrip en geduld dus: voor allemaal, ook voor jezelf.

Lukt het? Dan krijg je er in één keer een hele bulk liefde en aandacht bij, en ben jij voor de kinderen een geweldige bonus papa of mama: iemand van wie ze ook mogen houden!

Mocht je nog moeite ervaren in jouw rol als stiefouder? De Kinder- en Opvoedcoach biedt coaching aan voor zowel jouzelf als voor het gehele gezin. Zie je dat jouw kinderen moeite hebben met een scheidingssituatie? Wellicht zijn zij gebaat bij coaching of Rots en Water training.
www.dekinderenopvoedcoach.nl

No Comments

Comments are closed.

To Top