Privacyverklaring De Kinder- en Opvoedcoach

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het helemaal door te lezen, maar in het kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik, Rosanne van der Laarse, eigenaresse van De Kinder- en Opvoedcoach, gevestigd in Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 61752932

– Waarom ik jouw gegevens bewaar:
Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor mij, en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als Rosanne van De Kinder- en Opvoedcoach en client van De Kinder- en Opvoedcoach.

Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd op met mij te werken. Zie je er na een orientatie van af dan is dat prima, dan verwijder ik jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.

– Verwerken persoonsgegevens:
Mocht je ja zeggen op het werken met mij (of het nu gaat om coaching, training of welke dienst dan ook van De Kinder- en Opvoedcoach) dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef aan derden dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

Als je de gratis Weerbaarheidscheck voor jouw kind invult dan betekent dit dat ik bepaalde gegevens van je heb die ik opsla. Mocht je willen dat ik deze gegevens verwijder dan kun je me een mailtje sturen met de vraag de gegevens te verwijderen en zal ik deze verwijderen.

– Beveiliging:
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code.
Mijn site (www.dekinderenopvoedcoach.nl) is een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer; ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Ik ben bij een van de betrouwbaarste servers die er zijn en vertrouw op de bescherming van gegevens door WordPress.com.
Ik maak geen gebruik van cookies.

– Niet digitale gegevens:
Als ik iets op schrijf over je, of als je iets bij me maakt wat je niet mee naar huis neemt dan bewaar ik dit in een afgesloten kast.
Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting geldt, of hier een rechtelijk bevel voor is.

– Termijnen waarop ik gegevens bewaar:
Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of noodzakelijk is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplihctingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan nodig is voor het werk dat ik met jou doe.

– Jouw rechten:
Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijden. Je mag me hierover altijd aanspreken.

To Top