Iedere ouder wil dat zijn kind gelukkig is, en elk kind en jongere wil het liefst lekker in zijn vel zitten. In de meeste gevallen is dat ook zo. Soms hebben kinderen te maken met een (leer)probleem, situatie of een gebeurtenis en weet men niet hoe hier mee om te gaan. Soms is het ook helemaal niet duidelijk waarom een kind niet lekker in zijn vel zit.

(Kinder)coaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen en jongeren, en hun ouders met een hulpvraag. Als De Kinder- en Opvoedcoach kijk ik mee met de ouders en het kind, of met de jongere, naar de situatie op het moment van aanmelding. Ik kijk samen met ouders, kind en jongere naar welke stappen gezet kunnen worden om de situatie meer naar wens te maken. Daarbij werk ik oplossingsgericht.

Kinderen coachen of begeleiden is iets anders dan het bieden van kant en klare oplossingen. Ik ga er van uit dat kinderen en ouders (onbewust) weten wat voor hen de meest passende oplossing is.

Door met verschillende methodieken te werken, te praten, te luisteren, te kijken en te voelen kan een kind of jongere ontdekken welke kwaliteiten en vaardigheden het heeft en welke vaardigheden hij/zij kan leren om zo beter om te gaan met problemen.

Naast het werken aan de hulpvraag die ouders, kind of jongere stellen staan drie doelen voor mij centraal bij het coachen van kinderen en jongeren:

1. Kinderen en jongeren leren hun eigen kracht kennen waardoor ze steviger in hun schoenen staan.

2. Kinderen en jongeren leren hun eigen kwaliteiten (her)ontdekken, en (her)vinden zo hun zelfvertrouwen.

3. Kinderen en jongeren leren hun eigen denken en handelen zelf positief te beïnvloeden.

Duur: Over het algemeen duurt een coachingssessie tussen de 45 minuten en 1,5 uur. Het doet een gesprek geen recht aan om deze allemaal in dezelfde tijd te willen vatten. De ene keer zal er meer tijd nodig zijn dan de andere keer. Dit heeft onder andere te maken met in welke fase kind, jongere of ouders in het coachingsproces zitten en wat de hulpvraag precies is.

Plaats: Omdat ik geloof dat kinderen zich over het algemeen het veiligst voelen in hun eigen omgeving zullen de coachingssessies vooral plaatsvinden bij het kind en de ouders thuis. Mijn standplaats is Alphen aan den Rijn en het is natuurlijk mogelijk om daar (op kantoor) af te spreken, maar ik kom graag op locatie.

Oplossingsgericht: Uitgangspunt van oplossingsgericht werken is dat ik kijk naar de krachten van het kind, de jongeren en de ouders in plaats van op het probleem te focussen. Oplossingsgericht werken valt in vier punten samen te vatten:

1. Als iets niet werkt, stop er mee. 2. Als iets niet werkt stop er mee EN doe iets anders. 3. Als iets wel werkt, doe er méér van. 4. Als iets werkt, leer het (van) een ander.

Zwijgplicht versus Veiligheid: Alles wat er besproken wordt bij De Kinder- en Opvoedcoach blijft binnen de grenzen die van te voren worden afgesproken met het kind, de jongere, het gezin. Hier zal ik mij te allen tijde aan houden, tenzij de veiligheid van de cliënt in het geding komt. Mocht dat het geval zijn dan zal ik, samen met kind en ouders, de juiste stappen ondernemen.

Aansprakelijkheid: Het advies van De Kinder- en Opvoedcoach is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen, De Kinder- en Opvoedcoach is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door De Kinder- en Opvoedcoach. Voor lichamelijke- en zware psychische klachten, raadt De Kinder- en Opvoedcoach aan altijd contact op te nemen met je huisarts.

Vrijblijvende kennismaking

Een traject start met een vrijblijvende kennismaking van ongeveer een half uur; dit kan telefonisch, via e-mail of in een gesprek. Deze kennismaking is puur om te kijken of je er inderdaad wat voor voelt om met mij in zee te gaan, en voor mij om te kijken of ik jou dat kan bieden waar je naar op zoek bent. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Overeenkomst

Nadat we in de intake hebben uitgezocht of De Kinder- en Opvoedcoach iets voor jou of voor jouw kind kan betekenen gaan we samen een overeenkomst aan waarin staat wat je van mij kunt verwachten en wat ik van jou of jullie verwacht

Intake

Bij elke vorm van coaching zal een intake plaatsvinden, het zij in een gesprek of via e-mail (bij E-coaching). Dit om samen na te gaan wat de hulpvraag is, waar het probleem ligt, maar ook om samen al te kijken waar de krachten en sterke kanten liggen. 

Evaluatie

Het coachingstraject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek, waarbij je zo nodig tips krijgt om jouw kind blijvend te steunen. Ook wordt er gedurende het proces ondersteuning en advies aan de ouder(s) geboden. Ik geloof dat de inzet van ouders van groot belang is bij kindercoaching om deze tot een succes te maken.
To Top